המכללה למינהל
המכללה למינהל

הזמנת תעודת סטודנט
מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך

הזמנת תעודת סטודנט - מכללת שאנן
המכללה האקדמית הדתית לחינוך

לתשומת ליבך!
יש להקפיד על הזנת מספר תעודת זהות בן 9 ספרות.

על מנת להמשיך בתהליך, יש להעלות תמונה למערכת.
תמונה זו תלווה אותך ע"ג הכרטיס, במהלך שנות לימודייך כסטודנט/ית מן המניין.
> מומלץ לבחור תמונה חדה וברורה של הפנים שלכם

** לא נוכל להנפיק כרטיס סטודנט ללא תמונת פנים מלאה ותקנית

לתשומת ליבך!
יש להקפיד על הזנת מספר תעודת זהות בן 9 ספרות.

על מנת להמשיך בתהליך, יש להעלות
תמונה למערכת.
תמונה זו תלווה אותך ע"ג הכרטיס, במהלך
שנות לימודייך כסטודנט/ית מן המניין.

> ניתן להעלות קבצי תמונה בפורמט
   JPG בלבד
> מומלץ לבחור תמונה חדה וברורה
   של הפנים שלכם
> תמונה חייבת להיות איכותית ובגודל
   של 30 קילובייט לפחות
> המערכת לא תאפשר טעינת תמונה
   שאינה בפורמט JPG או בגודל קטן
   מ-30 קילובייט (30KB)

** לא נוכל להנפיק כרטיס סטודנט
     ללא תמונת פנים מלאה ותקניתupload file icon

העלאת תמונה